Tag Archives: sotsioloogia õpetamine

Tartu Ülikooli sotsioloogia eriala jõudis olulisse edetabelisse

Tartu Ülikooli sotsioloogia eriala jõudis maailma ühe olulisema ülikoolide pingeridade koostaja QS World University Rankings 2018. aasta edetabelisse. Edetabel avalikustati veebruari viimasel päeval ning Tartu Ülikooli sotsioloogia leiab sealt kohtalt 201–250. Samal positsioonil on edetabelis ka Tallinna Ülikooli sotsioloogia. Edetabelit koostav rahvusvaheline nõustamisfirma Quacquarelli Symonds (QS) uurib oma edetabelite jaoks 4000 ülikooli üle maailma ja reastab edetabelites neist ainult väikese osa.

Sotsioloogia ja veel nelja Tartu Ülikooli eriala tõusust QS World University Rankings edetabelisse  kirjutab ka Postimees.

Paul Kenkmanni mälestusüritus Tartus

Paul_Kenkmann

Paul Kenkmann

23. detsember 1945 – 19. september 2001

23. detsembril möödus 70 aastat Tartu Ülikooli regulaarse sotsioloogiaõppe käivitaja ja esimese sotsioloogiaprofessori Paul Kenkmanni sünnist. Tähtpäevaga seoses korraldas Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia õppetool 22. detsembril Paul Kenkmanni kolleegidele ja õpilastele professorit meenutava ajarännaku Tartus.

Käidi Paul Kenkmanni haual Raadi kalmistul ja külastati sotsioloogide endist õppehoonet Tiigi 78.  Sotsioloogide praeguses asupaigas, Lossi 36 õppehoones toimunud seminaril pidas ettekande Paul Kenkmannist õppejõu, teadlase ja kolleegina  emeriitdotsent Henn Käärik. Meenutused jätkusid koosviibimisel ülikooli kohvikus.

Üritusel osalesid ka Paul Kenkmanni lesk Nelly Kenkmann ning poeg Priit Kenkmann.

Seminar „25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“

Aeg ja koht: 18. aprill, Tartu, TÜ ühiskonnateaduste instituut, Lossi 36-214

Sel õppeaastal möödub 25 aastat sotsioloogide regulaarse väljaõppe algusest Eestis: 1989. aasta sügisel asus Tartu Ülikoolis õppima esimene kursus sotsioloogiaüliõpilasi.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Eesti Sotsioloogide Liit kutsuvad teid selle sündmuse tähistamiseks osalema seminaril „25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“.

Seminaril meenutame sotsioloogiaõppe ajalugu ja arutleme tema tuleviku üle Tartus ning Tallinnas.

Plaanis on temaatilise näituse koostamine.

 AJAKAVA (võimalikud edasised täpsustused)

11.15-12.00 Kogunemine, registreerimine, kohv

11.40-12.00 ESLi üldkoosolek, 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

I SOTSIOLOOGIA ÕPETAMISE ESIMESED 25 AASTAT

Avasõnad: Veronika Kalmus, ESLi president, TÜ sotsioloogia professor ja eriala vilistlane

12.05-12.30 Avaettekanne: Henn Käärik „Paul Kenkmann ja 25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“

12.30-13.00 Paneelarutelu „25 a lõputuid reforme – kellele ja milleks?“

13.00-13.30 Asjaosaliste – vilistlaste, õppejõudude jt meenutused

13.30-14.30 Lõuna

 

II SOTSIOLOOGIA ÕPETAMISE JÄRGMISED 25 AASTAT

14.30-15.00 „Sotsioloogia-alane õpetus täna: probleemid ja väljakutsed“

15.00-16.00 Fantaasiatöötoad:

  1. Milliseid sotsiolooge tulevik vajab?
  2. Sotsioloogiliste andmete kogumine ja kasutamine 25 a pärast
  3. Sotsioloogia interdistsiplinaarsuse haardes – kas jääme püsima?
  4. Kuidas õpetada sotsiolooge järgmise 25 a jooksul?

16.00-16.15 Kohvipaus

16.15-17.00 Lõpuarutelu

17.00-19.00 MEENUTUSED JA TULEVIKUVISIOONID: JUUBELITORT JA VAHUVEIN 

Seminarile on oodatud kõik sotsioloogia õpetamisega seotud isikud läbi aegade, ESLi liikmed, sotsioloogia eriala vilistlased ning teised sotsioloogiahuvilised.

Seminarile saab registreeruda siin.

Osalustasu: üliõpilased 5 eurot, ESL-i liikmed 8eurot, kõik ülejäänud 10 eurot. Osalustasu saab tasuda ülekandega ESl-i arveldusarvele EE951010002039298004 SEB pangas (saajaks Eesti Sotsioloogide Liit, selgitusse märkige palun oma nimi ja “Seminari osalustasu”) või sularahas kohapeal.

Täiendav info Rein Murakalt, rein.murakas[at]ut.ee, telefon: 51 25 925.

Info Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse 9. märtsi koosolekust

ESLi juhatuse koosolek toimus 9. märtsil 2015. aastal Tartu-Tallinn videosilla vahendusel.

Tehti kokkuvõte 2015. a Arvamusfestivali ideekorje voorus esitatud teemadest. Juhatusele teadaolevalt esitasid ESLi liikmed kokku 4 teemat. Otsustati oodata ära Arvamusfestivali toimkonna kokkuvõtted, et seejärel kavandada edasist tegevust teemade ettevalmistamisel.

Arutati ESLi sisekommunikatsiooni küsimusi ning täpsustati liidu üldmeiliaadressile laekuvatele kirjadele vastamise korraldust.

Seoses 2015. a kavandatavate üritustega vaadati üle ESLi finantsseis. Tõdeti, et aasta esimestel kuudel on liikmemaksude laekumine olnud väga tagasihoidlik ning leiti, et heaks tavaks peaks kujunema liikmemaksu tasumine kalendriaasta alguses.

Põhjalikult arutati seminari „25 aastat sotsioloogia õpetamist Eestis“ kava ja korraldust. Täpsem info ja link registreerimisvormile saadetakse välja lähipäevil.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati korraldada 13. aprillil.

TÄIENDATUD! Aruteluseminar “Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?”

29. jaanuaril 2015 algusega kell 15.00 toimub Tartus ja Tallinnas videosilla vaheldusel seminar-arutelu teemal “Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?”  

Üritus korraldatakse Eesti Sotsioloogide Liidu ning käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli koostöös.

Esialgne ajakava ja registreerimisvorm on kättesaadavad siit.

UUS! Lisatud toimumiskohad Tartus ja Tallinnas ning täpsustatud ajakava!

Kai Maasoo võitis üliõpilaste riiklikul teadustööde konkursil esimese preemia

18. detsembril avaldati 2014. aasta üliõpilaste riikliku teadustööde konkursi tulemused. Terviseuuringute valdkonnas sai magistriõppe astmes 1. preemia sel kevadel Tartu Ülikooli sotsioloogia magistriõppe lõpetanud Kai Maasoo töö „Söömishäireid pooldavate internetilehekülgede külastajate kogemused” eest. Töö juhendajateks olid Kairi Talves ja Judit Strömpl. Konkursi tulemustega on võimalik tutvuda Eesti Teadusagentuuri koduleheküljel.

Pildil: Kairi Talves ja Kai Maasoo konkursi diplomitega

_SAM1715

 

 

Võimalus panustada noorsotsioloogide praktikavõimaluste avardamisse

Tartu Ülikooli sotsioloogiaõppejõud on viimastel aastatel üritanud siduda sotsioloogide õpetamist enam sotsioloogi praktilise tegevusega. Sellest lähtuvalt on tudengeid sotsioloogi reaalsetesse tegemistesse kaasav aine „Sotsioloogilise uurimistöö praktika“ muutunud kohustuslikuks nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Kui noorematelt tudengitelt oodatakse panustamist uurimistegevusse eelkõige „sotsioloogi  abilisena“ (andmekogumine, andmesisestus vms), siis magistriõppe üliõpilane peaks praktika raames hakkama saama juba iseseisva analüüsiga.

Hetkel osalevad praktikandid näiteks Eesti meeste uuringu ja rahvusvahelise noorsoouuringu „Noored Euroopas“ teostamisel. Samas on huvipakkuvatest praktikavõimalustest alati puudu.

Eelnevast lähtuvalt palve kõigile sotsioloogidele, kes võiksid olla huvitatud praktikantide oma tegevusse kaasamisest või neile analüüsiteemade välja pakkumisest: võtke ühendust Rein Murakaga (rein.murakas[at]ut.ee), proovime leida mõlemale poolele sobivaid koostöövõimalusi. Praktika arendusprojekti raames on perspektiivis ka praktikabaaside ja juhendajate võrgustiku loomine ning ühised õppepäevad ja arutelud.

Rein Murakas, Avo Trumm

Konverents ühiskonda muutvatest teadustest rahvusülikoolis

Tartu Ülikooli aastapäevaürituste raames toimub 5. detsembril algusega kell 10 Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis konverents „Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis“.

Konverentsil võetakse kõneks teadused, mille eesmärk on olnud ühiskonna muutmine. Kokku saavad õigusteaduse, majanduse, sotsiaal- ja haridusteaduste esindajad ning teadusloolased, et üheskoos heita pilk rahvusülikooli läbikäidud teele ja mõtestada oma rolli Eestis ja maailmas. Kuulama on oodatud kõik tudengid, õppejõud ja muud huvilised.

Sotsioloogia õpetamise ja empiirilise uurimise arengulugu rahvusülikoolis tutvustavad konverentsil Veronika Kalmus, kes räägib sotsioloogia õpetamise 25-aastasest ajaloost Tartu Ülikoolis, ning Mare Ainsaar ja Ave Roots, kes peavad ettekande rahvusvahelistest küsitlusuuringutest Tartu Ülikoolis.

Täpsema info ja konverentsi päevakava leiab SIIT.

Mai Beilmann

ESLi juhatuse koosolek 21. novembril ja 2015. aastaks planeeritavad tegevused

21. novembril toimus ESL-i juhatuse koosolek, kus arutati Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni Pariisi koosolekult (ESLi esindas Triin Vihalemm) laekunud infot, täpsustati järgmise aasta tegevuskava ning räägiti uue kodulehe ja liikmeregistri andmete uuendamise käivitamisest.

Järgnevalt lühidalt 2015. aastal kavasolevast. Võtke arvesse, et kuupäevad võivad veel täpsustuda ja samuti võib mitmeid tegevusi lisanduda.

29. jaanuaril on planeeritud toimuma sotsioloogia ja sotsiaalteaduste doktorandide ja noorte doktorite karjäärivõimaluste alane seminar (koostöös käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooliga) „Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?“.

18. aprilliks on kavandatud konverents „25 aastat sotsiololoogia õpetamist Eestis“ Tartus (koostöös TÜ ühiskonnateaduste instituudiga). Konverentsi raames toimub ka ESLi aastakoosolek.

Sügisel on plaanis korraldada seminar sotsioloogia ja teiste sotsiaalteaduste õpetamisest üldhariduskoolis.

Aasta alguses üritame käivitada erialaste huvivaldkondade põhiste tegevusrühmade töö. Infot peaks selleks pakkuma liikmeregistri andmete uuendamine, mida puudutav kiri saadetakse liikmetele enne novembrikuu lõppu. Kui kellelgil on soov mõne huvivaldkonna tegevust vedama hakata, palun andke sellest teada juhatusele aadressil sotsioloogideliit[at]gmail.com.

Parimate soovidega,

ESL juhatus