Tag Archives: õppepraktika

Võimalus panustada noorsotsioloogide praktikavõimaluste avardamisse

Tartu Ülikooli sotsioloogiaõppejõud on viimastel aastatel üritanud siduda sotsioloogide õpetamist enam sotsioloogi praktilise tegevusega. Sellest lähtuvalt on tudengeid sotsioloogi reaalsetesse tegemistesse kaasav aine „Sotsioloogilise uurimistöö praktika“ muutunud kohustuslikuks nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Kui noorematelt tudengitelt oodatakse panustamist uurimistegevusse eelkõige „sotsioloogi  abilisena“ (andmekogumine, andmesisestus vms), siis magistriõppe üliõpilane peaks praktika raames hakkama saama juba iseseisva analüüsiga.

Hetkel osalevad praktikandid näiteks Eesti meeste uuringu ja rahvusvahelise noorsoouuringu „Noored Euroopas“ teostamisel. Samas on huvipakkuvatest praktikavõimalustest alati puudu.

Eelnevast lähtuvalt palve kõigile sotsioloogidele, kes võiksid olla huvitatud praktikantide oma tegevusse kaasamisest või neile analüüsiteemade välja pakkumisest: võtke ühendust Rein Murakaga (rein.murakas[at]ut.ee), proovime leida mõlemale poolele sobivaid koostöövõimalusi. Praktika arendusprojekti raames on perspektiivis ka praktikabaaside ja juhendajate võrgustiku loomine ning ühised õppepäevad ja arutelud.

Rein Murakas, Avo Trumm