Monthly Archives: June 2022

Teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi akadeemiku valimiseks sotsioloogia valdkonnas

This image has an empty alt attribute; its file name is TA.jpg

Eesti teaduste akadeemia on kuulutanud välja akadeemikute valimised järgmistes valdkondades:
• füüsika,
• arvuti- ja tehnikateadused,
sotsioloogia.

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Akadeemikud valib Eesti teaduste akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel, loomeliitudel ja Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel.

Kandidaatide esitamise tähtajaks on 3. oktoober 2022.

Rohkem infot akadeemia kodulehelt.

NB! ERR Novaator tutvustab akadeemikukandidaate sotsioloogia alal 

Veronika Kalmuse tutvustus: https://novaator.err.ee/1608796918/akadeemikute-valimised-2022-kes-on-veronika-kalmus 

Ellu Saare tutvustus: https://novaator.err.ee/1608796942/akadeemikute-valimised-2022-kes-on-ellu-saar 

Eesti keeles ilmus ühiskondlikke nähtusi interdistsiplinaarselt käsitlev Serge Moscovici raamat „Jumalate loomise mehhanism: sotsioloogia ja psühholoogia“

Sotsiaalse ja kultuurilise konteksti vastastikuseid seoseid inimtegevusega uuriva Euroopa sotsiaalpsühholoogia tuntumaid esindajaid Serge Moscovici (1925–2014) visandas oma raamatus „Jumalate loomise mehhanism” massipsühholoogia teoreetilised alused, analüüsides selleks sotsioloogia klassikute töid. Tema käsitluse kohaselt ei juhi inimtegevust mitte ratsionaalsed kaalutlused, vaid kired. 

Raamatu esimeses osas vaatleb Moscovici üksikindiviidi allutamist kollektiivse teadvuse sundusele, teises karismaatiliste eestvedajate rolli ühiskondlike muutuste kujundajatena ja kolmandas teadmiste vahetamist suhtlemisprotsessides, mille käigus inimeste ootused, vajadused ja huvid realiseeruvad kollektiivse kujutlusvõime viljadena.

Kommunikatsiooniprotsesside osalisena on inimene samaaegselt nii reaalse kui ka hinnangute maailma asukas. 

Moscovici sõnul on inimeste kirgede poolt käigus hoitav ühiskond jumalate loomise mehhanism just seeläbi, et ta vormib eesmärke, mille nimel needsamad inimesed elavad ja surevad. 

Raamatu toimetaja Andu Rämmeri poolt koostatud mahukas järelsõnas heidetakse kiirpilk sotsiaalpsühholoogia ajalukku ja Moscovici rolli selles ning peatutakse pikemalt tema suurimal panusel, sotsiaalsete representatsioonide teoorial. 

Raamatu tõlkijateks on Iika Bramban ja Aija Sprivul-Dautancourt, kirjastas Tartu Ülikooli Kirjastus.