Monthly Archives: September 2015

Arutelu „Internetiaktivism: kas klikk muudab maailma?“ Arvamusfestivalil ja sellealane intervjuu ERRile

Eesti Sotsioloogide Liit osales sellesuvisel Arvamusfestivalil nelja aruteluga. Vabakonna Kasvulaval toimus 15. augustil arutelu „Internetiaktivism: kas klikk muudab maailma?“

Kõnelema tulid professor Airi_Alina Allaste, Aet Kuusik (Ladyfest ja Feministeerium) ning Maria Derlõs (Lasnaidee ja Linnalabor). Modereeris Katrin Tiidenberg.

Kuulajate ja osalejate seas oli palju kogukondliku tasandi aktiviste. Ehkki aktivistide hinnangud kliki efektiivsusele olid mõnevõrra skeptilisemad kui rahvusvaheliste teadusuuringute väited, tundus levinud olevat ka seisukoht, et klikkideta hakkama ei saa.

Huvitavad olid osalejate poolt välja toodud kogemused sellest, et kui algatus soovib, et seda administratiivsel-poliitilisel tasandil tõsiselt võetaks, nõutakse talt kvantifitseeritud tõendeid, mille jaoks veebipetitsioonid, veebigruppide liikmete/ toetajate arv jms igapäevaosaluse valdkonda kuuluv hästi sobib.

ERR tegi arutluse teemadel  Airi-Alina Allaste ja Katrin Tiidenbergiga ka intervjuu, mida saab vaadata siit.

Vabakonna kasvulava ülejäänud aruteludest saab lugeda siit

ESLi president Airi-Alina Allaste valiti Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni juhtkomiteesse

25-28. augustil Prahas toimunud Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni (European Sociological Association) 12. konverentsil valiti ühenduse juhtkomitee liikmeks aastateks 2015-2017 Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste, kes alates septembrikuust on ka Eesti Sotsioloogide Liidu president.

Kokku kandideeris juhtkomiteesse 24 kandidaati. Enim, ehk üle 300 poolthääle kogus professor Allaste. Kokku valiti juhtkomitee liikmeks 24 kandidaadist 14.

Airi-Alina Allaste on Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on noorsoosotsioloogia, noorte subkultuurid, elustiilid ja ühiskondlik osalus. Professor Allaste on mitme suure rahvusvahelise projekti (sh Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi projekti “Mälu(paigad), noored, poliitiline pärand ja kodanikuaktiivsus”) juht.

Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon on üle 2000 Euroopa sotsioloogi koondav erialaühendus, mille tegevus on suunatud sotsioloogiaalase uurimistöö, hariduse ja kommunikatsiooni edendamisele. Ühenduse missiooniks on anda sotsioloogia panus Euroopa debattidesse ja arengutesse. Rohkem infot Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni valimiste kohta on võimalik saada siit.

ESLi juhatuse koosolek 7. septembril

7. septembril toimus Tartu ja Tallinna vahelise Skype ühenduse baasil ESL-i juhatuse koosolek.

Arutati Arvamusfestivalil osalemist ning uusi tegevusplaane. Kõrgkoolide struktuurireformide toimumisega seoses leiti, et 2016. aasta kevadel järjekordse sotsiaaalteadlsete aastakonverentsi korrladamine ei oleks kõige otstarbekam. Selle asemel otsustati korraldada järjekordne missioonikonverents.

Lähtuvalt praeguse juhatuse tegevuse algul kokku lepitud rotatsiooniprintsiibist nimetati liidu presidendiks Airi-Alina Allaste. Senine president Veronika Kalmus jätkab asepresidendina. Juhatus tänas Veronika Kalmust liidu juhtimisel tehtud töö eest.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati korraldada 5. oktoobril.

Liikmetelt on endiselt oodatud andmeuuendused liikmeregistris ja liikmemaksud.

ESL juhatus