Info Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse 9. märtsi koosolekust

ESLi juhatuse koosolek toimus 9. märtsil 2015. aastal Tartu-Tallinn videosilla vahendusel.

Tehti kokkuvõte 2015. a Arvamusfestivali ideekorje voorus esitatud teemadest. Juhatusele teadaolevalt esitasid ESLi liikmed kokku 4 teemat. Otsustati oodata ära Arvamusfestivali toimkonna kokkuvõtted, et seejärel kavandada edasist tegevust teemade ettevalmistamisel.

Arutati ESLi sisekommunikatsiooni küsimusi ning täpsustati liidu üldmeiliaadressile laekuvatele kirjadele vastamise korraldust.

Seoses 2015. a kavandatavate üritustega vaadati üle ESLi finantsseis. Tõdeti, et aasta esimestel kuudel on liikmemaksude laekumine olnud väga tagasihoidlik ning leiti, et heaks tavaks peaks kujunema liikmemaksu tasumine kalendriaasta alguses.

Põhjalikult arutati seminari „25 aastat sotsioloogia õpetamist Eestis“ kava ja korraldust. Täpsem info ja link registreerimisvormile saadetakse välja lähipäevil.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati korraldada 13. aprillil.