Category Archives: Paul Kenkmann

Eesti Sotsioloogide Liit (ESL) kutsub värskeid sotsioloogiadoktoreid kandideerima Paul Kenkmanni nimelisele doktoritöö preemiale

Preemia on mõeldud tunnustamaks Eesti avalik-õiguslike ülikoolide doktorantide tulemuslikku ja kõrgetasemelist sotsioloogia-alast teadustööd. Preemiaga tunnustatakse ühtlasi Paul Kenkmanni silmapaistvat panust Eesti akadeemilise sotsioloogiaõppe algatamisel ja arendamisel.  

Preemiale saavad kandideerida viimase kahe aasta jooksul (pärast 1. juulit 2022) Eesti avalik-õiguslike ülikoolide doktoriõppe lõpetanud isikud (sh need, kes on kaitsnud doktoritöö ühisjuhendamise lepingu alusel Eesti ja välisülikoolis).

Preemiale kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis sooviavaldus, milles on põhjendatud doktoritöö sobivust konkursile, ja link doktoritöö terviktekstile või töö pdf-versioon (mis sisaldab ka teadusartikleid).

Dokumendid saata hiljemalt 15. septembriks Eesti Sotsioloogide Liidule e-postiaadressil  esl.doktoritoopreemia@gmail.com.

Preemiakonkursil hinnatakse eelkõige preemiakandidaadi doktoritöö teaduslikku taset ja selle oodatavat mõju Eesti ühiskonna arengule.

Preemia antakse üle 15. novembril Eesti Sotsioloogide Liidu juubeliüritusel Tartus.