Monthly Archives: January 2015

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse aastakonverentsi “Inimressurss ja riigikaitse” salvestus ja kogumik veebist kättesaadavad

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus (SJKK) loodi 2014. aastal Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) koostöös vastamaks Kaitseministeeriumi vajadusele täiendada inimressursiga seotud kompetentsi ja teadmist kaitsevaldkonnas.

15. jaanuaril 2015 korraldas kompetentsikeskus oma esimese aastakonverentsi “Inimressurss ja riigikaitse – jätkusuutliku arengu väljakutsed?”.

Konverentsil arutleti kaitseväe inimressursi jätkusuutlikkuse, kaitsestrateegia väärtuste, ajateenijate kehalise võimekuse, meediakampaaniate ja sotsiaalmeedia, veteranide olulisuse, militaartöökohtadelt lahkumise põhjuste ja mitmete teiste teemade üle.

Konverentsist tegi videosalvestuse UTTV. Salvestust on võimalik vaadata ka ettekannete põhiselt.

Konverentsiks välja antud artiklite kogumik on kättesaadav siit.

 

Info Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse 9. jaanuari koosolekust

9. jaanuaril toimus Tartu ja Tallinna vahelise videokonverentsina ESL-i juhatuse koosolek.

Arutati 29. jaanuaril toimuva seminari „Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?“ sisu ja korraldust. Täpsustatud info seminari kohta avaldatakse järgmise nädala algul.

Otsustati osaleda 2015. aasta Arvamusfestivalil. Teema juurde pöördutakse tagasi järgmisel juhatuse koosolekul. Selleks ajaks peaks olema rohkem infot ka ürituse formaadi kohta.

Arutati temaatiliste töörühmade tegevuse käivitamist. Lähiaegadel peaksid hakkama toimima keskkonnasotsioloogia (tööd korraldab Kati Orru) ja noorsoosotsioloogia (Airi-Alina Allaste) töörühmad. Info töörühmade ja nende tegevuse kohta saab olema kättesaadav liidu kodulehelt. . Kui kellelgi on soov mõne huvivaldkonna tegevust vedama hakata, palun andke sellest juhatusele teada aadressil sotsioloogideliit[at]gmail.com

Lähtuvalt praeguse juhatuse tegevuse algul kokku lepitud rotatsiooniprintsiibist nimetati liidu presidendiks Veronika Kalmus. Senine president Triin Vihalemm jätkab asepresidendina. Koosolekul tõsteti esile Triin Vihalemma väga tõhusat panust liidu tegevuse hoogustamisel, muuhulgas 2014. a Arvamusfestivalil osalemise korraldamisel.

Liidu liikmeks võeti vastu Kai Maasoo.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati korraldada 9. märtsil. Koosoleku põhilisteks arutlusteemadeks on konverents „25 aastat sotsioloogia õpetamist Eestis“ ja Arvamusfestivalil osalemine.

Liikmetelt on endiselt oodatud andmeuuendused liikmeregistris ja liikmemaksud.

Kõigile liikmetele teguderohket uut aastat soovides,

ESL juhatus

TÄIENDATUD! Aruteluseminar “Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?”

29. jaanuaril 2015 algusega kell 15.00 toimub Tartus ja Tallinnas videosilla vaheldusel seminar-arutelu teemal “Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?”  

Üritus korraldatakse Eesti Sotsioloogide Liidu ning käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli koostöös.

Esialgne ajakava ja registreerimisvorm on kättesaadavad siit.

UUS! Lisatud toimumiskohad Tartus ja Tallinnas ning täpsustatud ajakava!