Category Archives: Määratlemata

Rainer Reile kaitses Tartu Ülikoolis doktoritöö subjektiivse tervise hindamismehhanismidest

20. septembril 2017 kaitses Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis sotsioloogia-alase doktoritöö Rainer Reile, kes analüüsis oma töös subjektiivse tervise hindamismehhanisme, tervise enesehinnangu aluseks olevaid tegureid, nende sotsiaalset variatiivsust ning seost edasise suremusega

Doktoritöö näitab, et tervise enesehinnang varieerub lisaks tervisega otseselt seotud teguritele ka demograafiliste, sotsiaalmajanduslike ning psühholoogiliste tegurite lõikes. Need tegurid mõjutavad nii terviseseisundit kui ka selle tõlgendamist ja hindamist tervise enesehinnangu kontekstis. Seega saab tervist subjektiivsete tervisemõõdikute kontekstis käsitleda eelkõige ettevaatlikku tõlgendust vajava sotsiaalse nähtusena.

Doktoritööd ,,Tervise enesehinnang: hindamine, sotsiaalne variatiivsus ja seos suremusega” juhendas Södertörni kõrgkooli (Rootsi) dotsent ja Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Mall Leinsalu (PhD).

Doktoritööst kirjutati ka ERR Novaatoris. Vaata sealset kajastust.

ESLi president Airi-Alina Allaste valiti Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni juhtkomiteesse

25-28. augustil Prahas toimunud Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni (European Sociological Association) 12. konverentsil valiti ühenduse juhtkomitee liikmeks aastateks 2015-2017 Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste, kes alates septembrikuust on ka Eesti Sotsioloogide Liidu president.

Kokku kandideeris juhtkomiteesse 24 kandidaati. Enim, ehk üle 300 poolthääle kogus professor Allaste. Kokku valiti juhtkomitee liikmeks 24 kandidaadist 14.

Airi-Alina Allaste on Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on noorsoosotsioloogia, noorte subkultuurid, elustiilid ja ühiskondlik osalus. Professor Allaste on mitme suure rahvusvahelise projekti (sh Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi projekti “Mälu(paigad), noored, poliitiline pärand ja kodanikuaktiivsus”) juht.

Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon on üle 2000 Euroopa sotsioloogi koondav erialaühendus, mille tegevus on suunatud sotsioloogiaalase uurimistöö, hariduse ja kommunikatsiooni edendamisele. Ühenduse missiooniks on anda sotsioloogia panus Euroopa debattidesse ja arengutesse. Rohkem infot Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni valimiste kohta on võimalik saada siit.