Monthly Archives: July 2015

Eesti Sotsioloogide Liit Arvamusfestivalil 2015

Tänavusuvisel Arvamusfestivalil saab Sotsioloogide Liidu eestvedamisel teoks teemaala ja neli arutelu.

Teemaala „Riskidega ühiskond ja kogukondade turvalisus“ idee sündis talvel Liidu meililistis ajendatuna kolmest põhjusest:

1) 1. jaanuaril 2015 suri riskiühiskonna teooria rajaja, sotsioloog Ulrich Beck;

2) Eesti inimeste vigastuste ja õnnetussurmade arv on murettekitav;

3) Siseministeeriumi ja huvirühmade koostöös valmis „Siseturvalisuse arengukava 2015-20“.

Teemaalal toimub reedel, 14. augustil, kaks paneelarutelu ja ideede turg „Turvalisusakadeemia“, kus iga osaleja saab 2-3 minutiga esitada ühe ettepaneku ja seda arutelus kasvatada. Lisaks on avatud õpilaste postrite näitus „Lähedalt näeb kaugemale!“, joonistusala ning pesunöörid ideede, piltide, fotode jms ülesriputamiseks.

Teemaala sünnib ESLi, Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi, kohalike vabaühenduste ja üllatusesinejate koostöös. Panelistidena on kirjas Ivi Proos, Hanno Pevkur, Agu Laius, Raivo Küüt, Madle Lippus, Katri Raik jt.

Laupäeval, 15. augustil, kell 12 toimub Vabakonna kasvulaval arutelu „Internetiaktivism: kas klikk muudab maailma?“. Paneel toob kokku inimesed erinevatest kodanikualgatustest ning aktivismi ja poliitilist osalust uurivad sotsiaalteadlased, arutamaks, milline on interneti ja sotsiaalmeedia roll Eesti kodanikuaktivismis.

Lisaks osaleb Arvamusfestivali teistes aruteludes veel mitmeid Sotsioloogide Liidu liikmeid, näiteks Marju Lauristin, Triin Roosalu ja Kairi Talves.

Kõik tänased ja tulevased sotsioloogid on oodatud Arvamusfestivalile kaasa mõtlema ja kõnelema!

Täpsem info http://www.arvamusfestival.ee/kava/ ja ESLi arutelude eestvedajatelt: aare.kasemets@ut.ee ja katrin.tiidenberg@gmail.com.

Veronika Kalmus