Tag Archives: bakalaureuseõpe

Seminar „25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“

Aeg ja koht: 18. aprill, Tartu, TÜ ühiskonnateaduste instituut, Lossi 36-214

Sel õppeaastal möödub 25 aastat sotsioloogide regulaarse väljaõppe algusest Eestis: 1989. aasta sügisel asus Tartu Ülikoolis õppima esimene kursus sotsioloogiaüliõpilasi.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Eesti Sotsioloogide Liit kutsuvad teid selle sündmuse tähistamiseks osalema seminaril „25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“.

Seminaril meenutame sotsioloogiaõppe ajalugu ja arutleme tema tuleviku üle Tartus ning Tallinnas.

Plaanis on temaatilise näituse koostamine.

 AJAKAVA (võimalikud edasised täpsustused)

11.15-12.00 Kogunemine, registreerimine, kohv

11.40-12.00 ESLi üldkoosolek, 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

I SOTSIOLOOGIA ÕPETAMISE ESIMESED 25 AASTAT

Avasõnad: Veronika Kalmus, ESLi president, TÜ sotsioloogia professor ja eriala vilistlane

12.05-12.30 Avaettekanne: Henn Käärik „Paul Kenkmann ja 25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“

12.30-13.00 Paneelarutelu „25 a lõputuid reforme – kellele ja milleks?“

13.00-13.30 Asjaosaliste – vilistlaste, õppejõudude jt meenutused

13.30-14.30 Lõuna

 

II SOTSIOLOOGIA ÕPETAMISE JÄRGMISED 25 AASTAT

14.30-15.00 „Sotsioloogia-alane õpetus täna: probleemid ja väljakutsed“

15.00-16.00 Fantaasiatöötoad:

  1. Milliseid sotsiolooge tulevik vajab?
  2. Sotsioloogiliste andmete kogumine ja kasutamine 25 a pärast
  3. Sotsioloogia interdistsiplinaarsuse haardes – kas jääme püsima?
  4. Kuidas õpetada sotsiolooge järgmise 25 a jooksul?

16.00-16.15 Kohvipaus

16.15-17.00 Lõpuarutelu

17.00-19.00 MEENUTUSED JA TULEVIKUVISIOONID: JUUBELITORT JA VAHUVEIN 

Seminarile on oodatud kõik sotsioloogia õpetamisega seotud isikud läbi aegade, ESLi liikmed, sotsioloogia eriala vilistlased ning teised sotsioloogiahuvilised.

Seminarile saab registreeruda siin.

Osalustasu: üliõpilased 5 eurot, ESL-i liikmed 8eurot, kõik ülejäänud 10 eurot. Osalustasu saab tasuda ülekandega ESl-i arveldusarvele EE951010002039298004 SEB pangas (saajaks Eesti Sotsioloogide Liit, selgitusse märkige palun oma nimi ja “Seminari osalustasu”) või sularahas kohapeal.

Täiendav info Rein Murakalt, rein.murakas[at]ut.ee, telefon: 51 25 925.

Võimalus panustada noorsotsioloogide praktikavõimaluste avardamisse

Tartu Ülikooli sotsioloogiaõppejõud on viimastel aastatel üritanud siduda sotsioloogide õpetamist enam sotsioloogi praktilise tegevusega. Sellest lähtuvalt on tudengeid sotsioloogi reaalsetesse tegemistesse kaasav aine „Sotsioloogilise uurimistöö praktika“ muutunud kohustuslikuks nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Kui noorematelt tudengitelt oodatakse panustamist uurimistegevusse eelkõige „sotsioloogi  abilisena“ (andmekogumine, andmesisestus vms), siis magistriõppe üliõpilane peaks praktika raames hakkama saama juba iseseisva analüüsiga.

Hetkel osalevad praktikandid näiteks Eesti meeste uuringu ja rahvusvahelise noorsoouuringu „Noored Euroopas“ teostamisel. Samas on huvipakkuvatest praktikavõimalustest alati puudu.

Eelnevast lähtuvalt palve kõigile sotsioloogidele, kes võiksid olla huvitatud praktikantide oma tegevusse kaasamisest või neile analüüsiteemade välja pakkumisest: võtke ühendust Rein Murakaga (rein.murakas[at]ut.ee), proovime leida mõlemale poolele sobivaid koostöövõimalusi. Praktika arendusprojekti raames on perspektiivis ka praktikabaaside ja juhendajate võrgustiku loomine ning ühised õppepäevad ja arutelud.

Rein Murakas, Avo Trumm