Tag Archives: Andu Rämmer

Eesti keeles ilmus ühiskondlikke nähtusi interdistsiplinaarselt käsitlev Serge Moscovici raamat „Jumalate loomise mehhanism: sotsioloogia ja psühholoogia“

Sotsiaalse ja kultuurilise konteksti vastastikuseid seoseid inimtegevusega uuriva Euroopa sotsiaalpsühholoogia tuntumaid esindajaid Serge Moscovici (1925–2014) visandas oma raamatus „Jumalate loomise mehhanism” massipsühholoogia teoreetilised alused, analüüsides selleks sotsioloogia klassikute töid. Tema käsitluse kohaselt ei juhi inimtegevust mitte ratsionaalsed kaalutlused, vaid kired. 

Raamatu esimeses osas vaatleb Moscovici üksikindiviidi allutamist kollektiivse teadvuse sundusele, teises karismaatiliste eestvedajate rolli ühiskondlike muutuste kujundajatena ja kolmandas teadmiste vahetamist suhtlemisprotsessides, mille käigus inimeste ootused, vajadused ja huvid realiseeruvad kollektiivse kujutlusvõime viljadena.

Kommunikatsiooniprotsesside osalisena on inimene samaaegselt nii reaalse kui ka hinnangute maailma asukas. 

Moscovici sõnul on inimeste kirgede poolt käigus hoitav ühiskond jumalate loomise mehhanism just seeläbi, et ta vormib eesmärke, mille nimel needsamad inimesed elavad ja surevad. 

Raamatu toimetaja Andu Rämmeri poolt koostatud mahukas järelsõnas heidetakse kiirpilk sotsiaalpsühholoogia ajalukku ja Moscovici rolli selles ning peatutakse pikemalt tema suurimal panusel, sotsiaalsete representatsioonide teoorial. 

Raamatu tõlkijateks on Iika Bramban ja Aija Sprivul-Dautancourt, kirjastas Tartu Ülikooli Kirjastus.