Teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi akadeemiku valimiseks sotsioloogia valdkonnas

This image has an empty alt attribute; its file name is TA.jpg

Eesti teaduste akadeemia on kuulutanud välja akadeemikute valimised järgmistes valdkondades:
• füüsika,
• arvuti- ja tehnikateadused,
sotsioloogia.

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Akadeemikud valib Eesti teaduste akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel, loomeliitudel ja Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel.

Kandidaatide esitamise tähtajaks on 3. oktoober 2022.

Rohkem infot akadeemia kodulehelt.

NB! ERR Novaator tutvustab akadeemikukandidaate sotsioloogia alal 

Veronika Kalmuse tutvustus: https://novaator.err.ee/1608796918/akadeemikute-valimised-2022-kes-on-veronika-kalmus 

Ellu Saare tutvustus: https://novaator.err.ee/1608796942/akadeemikute-valimised-2022-kes-on-ellu-saar