2014 tehtu

25.-26.aprillil Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents „Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine Tartus Teeside kogumik (pdf) Pildigalerii

25. aprillil ESLi aastakoosolek, uue juhatuse valimine

16. mail juhatuse koosolek, edasiste tegevusplaanide tegemine, otsus minna Arvamusfestivalile oma lavaga

16.augustil ESL teemalava „Kui vana on vana?“ Triin Vihalemma ja Veronika Kalmuse artikkel Eesti Päevalehes Pildid

8. septembril juhatuse koosolek, valmistumine Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni ja rahvuslike assotsiatsioonide kohtumiseks Pariisis

17.oktoobril juhatuse koosolek, 2015. aasta tegevuste plaanide arutelu Pildid

30. oktoobril ESL korraldatud paneel „Vananemise väärikus“ misssioonikonverentsil „Õigus väärikusele“ Tallinnas Rahvusraamatukogus

6. novembril  Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni  ja rahvuslike assotsiatsioonide töökoosolek Pariisis (ESLi esindas Triin Vihalemm) Ülevaade

21. novembril juhatuse koosolek, Pariisi koosoleku info arutelu, tegevuskava täpsustamine, uue kodulehe ja liikmeregistri andmete uuendamise käivitamine