Monthly Archives: October 2020

Avalik konkurss tenuurisüsteemi töö- ja haridussotsioloogia professori ametikoha täitmiseks Tallinna Ülikoolis

Tallinna Ülikool on välja kuulutanud avaliku konkursi tenuurisüsteemi töö- ja haridussotsioloogia professori ametikoha täitmiseks. Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud kandidaat töötamist tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor) ning liigub ametikoha II karjääriastmele (professor) läbi atesteerimise.

Ametikoht: Töö- ja haridussotsioloogia kaasprofessor (tenuurisüsteemi professori I karjääriaste)
Akadeemiline üksus: ühiskonnateaduste instituut
Akadeemiline suund: sotsioloogia suund
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2021

Ametikoha kirjeldust vt. 

Töö- ja haridussotsioloogia professor
https://www.tlu.ee/too–ja-haridussotsioloogia-kaasprofessor
Professor of Sociology of Work and Education
https://www.tlu.ee/en/associate-professor-sociology-work-and-education