Category Archives: Üritused

Eesti Sotsioloogide Liit Arvamusfestivalil 2015

Tänavusuvisel Arvamusfestivalil saab Sotsioloogide Liidu eestvedamisel teoks teemaala ja neli arutelu.

Teemaala „Riskidega ühiskond ja kogukondade turvalisus“ idee sündis talvel Liidu meililistis ajendatuna kolmest põhjusest:

1) 1. jaanuaril 2015 suri riskiühiskonna teooria rajaja, sotsioloog Ulrich Beck;

2) Eesti inimeste vigastuste ja õnnetussurmade arv on murettekitav;

3) Siseministeeriumi ja huvirühmade koostöös valmis „Siseturvalisuse arengukava 2015-20“.

Teemaalal toimub reedel, 14. augustil, kaks paneelarutelu ja ideede turg „Turvalisusakadeemia“, kus iga osaleja saab 2-3 minutiga esitada ühe ettepaneku ja seda arutelus kasvatada. Lisaks on avatud õpilaste postrite näitus „Lähedalt näeb kaugemale!“, joonistusala ning pesunöörid ideede, piltide, fotode jms ülesriputamiseks.

Teemaala sünnib ESLi, Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi, kohalike vabaühenduste ja üllatusesinejate koostöös. Panelistidena on kirjas Ivi Proos, Hanno Pevkur, Agu Laius, Raivo Küüt, Madle Lippus, Katri Raik jt.

Laupäeval, 15. augustil, kell 12 toimub Vabakonna kasvulaval arutelu „Internetiaktivism: kas klikk muudab maailma?“. Paneel toob kokku inimesed erinevatest kodanikualgatustest ning aktivismi ja poliitilist osalust uurivad sotsiaalteadlased, arutamaks, milline on interneti ja sotsiaalmeedia roll Eesti kodanikuaktivismis.

Lisaks osaleb Arvamusfestivali teistes aruteludes veel mitmeid Sotsioloogide Liidu liikmeid, näiteks Marju Lauristin, Triin Roosalu ja Kairi Talves.

Kõik tänased ja tulevased sotsioloogid on oodatud Arvamusfestivalile kaasa mõtlema ja kõnelema!

Täpsem info http://www.arvamusfestival.ee/kava/ ja ESLi arutelude eestvedajatelt: aare.kasemets@ut.ee ja katrin.tiidenberg@gmail.com.

Veronika Kalmus

Seminar „25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“

Aeg ja koht: 18. aprill, Tartu, TÜ ühiskonnateaduste instituut, Lossi 36-214

Sel õppeaastal möödub 25 aastat sotsioloogide regulaarse väljaõppe algusest Eestis: 1989. aasta sügisel asus Tartu Ülikoolis õppima esimene kursus sotsioloogiaüliõpilasi.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Eesti Sotsioloogide Liit kutsuvad teid selle sündmuse tähistamiseks osalema seminaril „25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“.

Seminaril meenutame sotsioloogiaõppe ajalugu ja arutleme tema tuleviku üle Tartus ning Tallinnas.

Plaanis on temaatilise näituse koostamine.

 AJAKAVA (võimalikud edasised täpsustused)

11.15-12.00 Kogunemine, registreerimine, kohv

11.40-12.00 ESLi üldkoosolek, 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

I SOTSIOLOOGIA ÕPETAMISE ESIMESED 25 AASTAT

Avasõnad: Veronika Kalmus, ESLi president, TÜ sotsioloogia professor ja eriala vilistlane

12.05-12.30 Avaettekanne: Henn Käärik „Paul Kenkmann ja 25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“

12.30-13.00 Paneelarutelu „25 a lõputuid reforme – kellele ja milleks?“

13.00-13.30 Asjaosaliste – vilistlaste, õppejõudude jt meenutused

13.30-14.30 Lõuna

 

II SOTSIOLOOGIA ÕPETAMISE JÄRGMISED 25 AASTAT

14.30-15.00 „Sotsioloogia-alane õpetus täna: probleemid ja väljakutsed“

15.00-16.00 Fantaasiatöötoad:

  1. Milliseid sotsiolooge tulevik vajab?
  2. Sotsioloogiliste andmete kogumine ja kasutamine 25 a pärast
  3. Sotsioloogia interdistsiplinaarsuse haardes – kas jääme püsima?
  4. Kuidas õpetada sotsiolooge järgmise 25 a jooksul?

16.00-16.15 Kohvipaus

16.15-17.00 Lõpuarutelu

17.00-19.00 MEENUTUSED JA TULEVIKUVISIOONID: JUUBELITORT JA VAHUVEIN 

Seminarile on oodatud kõik sotsioloogia õpetamisega seotud isikud läbi aegade, ESLi liikmed, sotsioloogia eriala vilistlased ning teised sotsioloogiahuvilised.

Seminarile saab registreeruda siin.

Osalustasu: üliõpilased 5 eurot, ESL-i liikmed 8eurot, kõik ülejäänud 10 eurot. Osalustasu saab tasuda ülekandega ESl-i arveldusarvele EE951010002039298004 SEB pangas (saajaks Eesti Sotsioloogide Liit, selgitusse märkige palun oma nimi ja “Seminari osalustasu”) või sularahas kohapeal.

Täiendav info Rein Murakalt, rein.murakas[at]ut.ee, telefon: 51 25 925.

Ootame ideid seoses Arvamusfestivalil osalemisega

Sarnaselt eelmisele aastale valmistame ette ESLi osalust Arvamusfestivalil .

Kutsume ka Teid osalema ja kaasa mõtlema.
Hetkel on töös kolm teemat. Palume huvilistel hiljemalt 25. veebruariks saata (1) täiendusi (2) soovitusi panelistide osas (soovitada võib ka iseennast).
Oodatud on ka täiendavad paneelid, kuid sel juhul peaks esitaja olema valmis need 28. veebruariks ise ideekorjeks vormistama ning hiljem korraldama-modereerima.

Teemad:
1. Internetiaktivism – kas klikk muudab maailma? Aktivism või slackitvism? Mida üldse tähendab kodanikuaktiivsus? Internet ja heategevuslikud algatused.

2. Kes kasvatab meie lapsi? Vastutuse jagamine indiviidide (lapsevanemate) ning riigi ja kogukonna vahel; uued, osaliselt teadvustamata ja analüüsimata väljakutsed seoses laste kasvatamisega üha kiiremini muutuvas ühiskonnas. Lapsed ja välismaal töötavad vanemad.

3. Internetisuhted ja lähedus. Kas veebikaaslane on minu perekonnaliige? Kas minu surma korral võiks minu veebipäranduse saada minu veebiabikaasa või päris kaasa? Kas mitme naise ja mehe pidamine on OK (üks virtuaalne ja teine lihast-luust?). Mida annab internetiseks?

Ettepanekuid on võimalik postitada selle uudise kommentaaridesse, liidu postiloendisse (org.esl@lists.ut.ee, kirjutada tuleks liikmeregistris olevalt aadressilt) või Facebooki rühmas.

ESL juhatus

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse aastakonverentsi “Inimressurss ja riigikaitse” salvestus ja kogumik veebist kättesaadavad

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus (SJKK) loodi 2014. aastal Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) koostöös vastamaks Kaitseministeeriumi vajadusele täiendada inimressursiga seotud kompetentsi ja teadmist kaitsevaldkonnas.

15. jaanuaril 2015 korraldas kompetentsikeskus oma esimese aastakonverentsi “Inimressurss ja riigikaitse – jätkusuutliku arengu väljakutsed?”.

Konverentsil arutleti kaitseväe inimressursi jätkusuutlikkuse, kaitsestrateegia väärtuste, ajateenijate kehalise võimekuse, meediakampaaniate ja sotsiaalmeedia, veteranide olulisuse, militaartöökohtadelt lahkumise põhjuste ja mitmete teiste teemade üle.

Konverentsist tegi videosalvestuse UTTV. Salvestust on võimalik vaadata ka ettekannete põhiselt.

Konverentsiks välja antud artiklite kogumik on kättesaadav siit.

 

Info Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse 9. jaanuari koosolekust

9. jaanuaril toimus Tartu ja Tallinna vahelise videokonverentsina ESL-i juhatuse koosolek.

Arutati 29. jaanuaril toimuva seminari „Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?“ sisu ja korraldust. Täpsustatud info seminari kohta avaldatakse järgmise nädala algul.

Otsustati osaleda 2015. aasta Arvamusfestivalil. Teema juurde pöördutakse tagasi järgmisel juhatuse koosolekul. Selleks ajaks peaks olema rohkem infot ka ürituse formaadi kohta.

Arutati temaatiliste töörühmade tegevuse käivitamist. Lähiaegadel peaksid hakkama toimima keskkonnasotsioloogia (tööd korraldab Kati Orru) ja noorsoosotsioloogia (Airi-Alina Allaste) töörühmad. Info töörühmade ja nende tegevuse kohta saab olema kättesaadav liidu kodulehelt. . Kui kellelgi on soov mõne huvivaldkonna tegevust vedama hakata, palun andke sellest juhatusele teada aadressil sotsioloogideliit[at]gmail.com

Lähtuvalt praeguse juhatuse tegevuse algul kokku lepitud rotatsiooniprintsiibist nimetati liidu presidendiks Veronika Kalmus. Senine president Triin Vihalemm jätkab asepresidendina. Koosolekul tõsteti esile Triin Vihalemma väga tõhusat panust liidu tegevuse hoogustamisel, muuhulgas 2014. a Arvamusfestivalil osalemise korraldamisel.

Liidu liikmeks võeti vastu Kai Maasoo.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati korraldada 9. märtsil. Koosoleku põhilisteks arutlusteemadeks on konverents „25 aastat sotsioloogia õpetamist Eestis“ ja Arvamusfestivalil osalemine.

Liikmetelt on endiselt oodatud andmeuuendused liikmeregistris ja liikmemaksud.

Kõigile liikmetele teguderohket uut aastat soovides,

ESL juhatus

TÄIENDATUD! Aruteluseminar “Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?”

29. jaanuaril 2015 algusega kell 15.00 toimub Tartus ja Tallinnas videosilla vaheldusel seminar-arutelu teemal “Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?”  

Üritus korraldatakse Eesti Sotsioloogide Liidu ning käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli koostöös.

Esialgne ajakava ja registreerimisvorm on kättesaadavad siit.

UUS! Lisatud toimumiskohad Tartus ja Tallinnas ning täpsustatud ajakava!

Tartu noorsotsioloogid suhtlesid jõuluvanaga

11. detsembri õhtul toimus Tartu Ülikooli sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika tudengite kohtumine jõuluvanaga. Esitati erialateemalisi ettekandeid, sõõdi ja joodi, lauldi ja tantsiti. Uueks hittlooks kujunes Sotsiokell. Jõuluvana toonitas eelmise aastaga võrreldes toimunud olulist arengut, jagas piparkooke ja lubas ka järgmisel aastal kindlasti tulla.

Mõned pildid ürituselt:

_SAM1653_800 _SAM1657_800 SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES _SAM1682_800 _SAM1692_800 _SAM1699_800

Mare Ainsaar, Ave Roots. Ettekande “Rahvusvahelised küsitlusuuringud Tartu Ülikoolis” videosalvestus

Mare Ainsaar, Ave Roots. Rahvusvahelised küsitlusuuringud Tartu Ülikoolis 1980-2014 – Eesti ühiskond maailma võrdluses.
Ettekanne konverentsil “Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis” Tartus 5. detsembril 2014.

Salvestus: UTTV

Konverentsi info ja kogu konverentsi videosalvestus