Info Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse 9. jaanuari koosolekust

9. jaanuaril toimus Tartu ja Tallinna vahelise videokonverentsina ESL-i juhatuse koosolek.

Arutati 29. jaanuaril toimuva seminari „Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?“ sisu ja korraldust. Täpsustatud info seminari kohta avaldatakse järgmise nädala algul.

Otsustati osaleda 2015. aasta Arvamusfestivalil. Teema juurde pöördutakse tagasi järgmisel juhatuse koosolekul. Selleks ajaks peaks olema rohkem infot ka ürituse formaadi kohta.

Arutati temaatiliste töörühmade tegevuse käivitamist. Lähiaegadel peaksid hakkama toimima keskkonnasotsioloogia (tööd korraldab Kati Orru) ja noorsoosotsioloogia (Airi-Alina Allaste) töörühmad. Info töörühmade ja nende tegevuse kohta saab olema kättesaadav liidu kodulehelt. . Kui kellelgi on soov mõne huvivaldkonna tegevust vedama hakata, palun andke sellest juhatusele teada aadressil sotsioloogideliit[at]gmail.com

Lähtuvalt praeguse juhatuse tegevuse algul kokku lepitud rotatsiooniprintsiibist nimetati liidu presidendiks Veronika Kalmus. Senine president Triin Vihalemm jätkab asepresidendina. Koosolekul tõsteti esile Triin Vihalemma väga tõhusat panust liidu tegevuse hoogustamisel, muuhulgas 2014. a Arvamusfestivalil osalemise korraldamisel.

Liidu liikmeks võeti vastu Kai Maasoo.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati korraldada 9. märtsil. Koosoleku põhilisteks arutlusteemadeks on konverents „25 aastat sotsioloogia õpetamist Eestis“ ja Arvamusfestivalil osalemine.

Liikmetelt on endiselt oodatud andmeuuendused liikmeregistris ja liikmemaksud.

Kõigile liikmetele teguderohket uut aastat soovides,

ESL juhatus