Category Archives: Üritused

Keskkonnasotsioloogia uurimisseminar käsitles võimalusi inimese keskkonnajalajälje sotsiaalsete ja struktuursete tagamaade avamiseks

Keskkonnasotsioloogia uurimisrühm koondab sotsiaal- ja loodusteaduste tudengeid ning teadureid, kelle huviks on ühiskondliku ja füüsilise elukorralduse mõju inimeste igapäevakäitumisele ja sellega seotud keskkonnakoormusele.

12. oktoobril toimunud seminaril arutati erinevate Eestis kogutud andmestike (“Mina. Maailm. Meedia”, Euroopa Sotsiaaluuring, Keskkonnatervise riskid) pakutavaid võimalusi uurimaks:
– kuidas inimesed mõtestavad keskkonnanähtusi ja oma rolli nende tekkel;
– millised on looduressursside kasutamise individuaalsed ja struktuursed tagamaad;
– millest sõltub inimese roll tarbija ja kodanikuna meid ümbritseva keskkonna kujundamisel.

Täpsem info uurimisrühma tegevuse ja edasiste seminaride kohta Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadurilt Kati Orrult (kati.orru[at]ut.ee).

ESLi juhatuse koosolek 5. oktoobril

ESL-i juhatuse järjekordne koosolek toimus 5. oktoobril Tartu ja Tallinna vahelise videokonverentsina.

Arutati 16. oktoobril toimuva arutelu “Kuidas muuta inimeste harjumusi?” korraldamisega seotud küsimusi.

Kevadise missioonikonverentsi esialgseks teemaks on otsuste langetamine eri tasanditel ja sotsiaalteadlaste roll selle juures. Temaatika täpsustamine jätkub juhatuse järgmisel koosolekul. Samuti arutatakse siis täiendavate ürituste korraldamisvõimalusi.

Arutati ka liidu nimel toetusvaladuste andmise põhimõtteid.

Järgmine koosolek otsustati korraldada 27. novembril Tartus.

ESL juhatus

Arutelu „Internetiaktivism: kas klikk muudab maailma?“ Arvamusfestivalil ja sellealane intervjuu ERRile

Eesti Sotsioloogide Liit osales sellesuvisel Arvamusfestivalil nelja aruteluga. Vabakonna Kasvulaval toimus 15. augustil arutelu „Internetiaktivism: kas klikk muudab maailma?“

Kõnelema tulid professor Airi_Alina Allaste, Aet Kuusik (Ladyfest ja Feministeerium) ning Maria Derlõs (Lasnaidee ja Linnalabor). Modereeris Katrin Tiidenberg.

Kuulajate ja osalejate seas oli palju kogukondliku tasandi aktiviste. Ehkki aktivistide hinnangud kliki efektiivsusele olid mõnevõrra skeptilisemad kui rahvusvaheliste teadusuuringute väited, tundus levinud olevat ka seisukoht, et klikkideta hakkama ei saa.

Huvitavad olid osalejate poolt välja toodud kogemused sellest, et kui algatus soovib, et seda administratiivsel-poliitilisel tasandil tõsiselt võetaks, nõutakse talt kvantifitseeritud tõendeid, mille jaoks veebipetitsioonid, veebigruppide liikmete/ toetajate arv jms igapäevaosaluse valdkonda kuuluv hästi sobib.

ERR tegi arutluse teemadel  Airi-Alina Allaste ja Katrin Tiidenbergiga ka intervjuu, mida saab vaadata siit.

Vabakonna kasvulava ülejäänud aruteludest saab lugeda siit

ESLi juhatuse koosolek 7. septembril

7. septembril toimus Tartu ja Tallinna vahelise Skype ühenduse baasil ESL-i juhatuse koosolek.

Arutati Arvamusfestivalil osalemist ning uusi tegevusplaane. Kõrgkoolide struktuurireformide toimumisega seoses leiti, et 2016. aasta kevadel järjekordse sotsiaaalteadlsete aastakonverentsi korrladamine ei oleks kõige otstarbekam. Selle asemel otsustati korraldada järjekordne missioonikonverents.

Lähtuvalt praeguse juhatuse tegevuse algul kokku lepitud rotatsiooniprintsiibist nimetati liidu presidendiks Airi-Alina Allaste. Senine president Veronika Kalmus jätkab asepresidendina. Juhatus tänas Veronika Kalmust liidu juhtimisel tehtud töö eest.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati korraldada 5. oktoobril.

Liikmetelt on endiselt oodatud andmeuuendused liikmeregistris ja liikmemaksud.

ESL juhatus

Eesti Sotsioloogide Liit Arvamusfestivalil 2015

Tänavusuvisel Arvamusfestivalil saab Sotsioloogide Liidu eestvedamisel teoks teemaala ja neli arutelu.

Teemaala „Riskidega ühiskond ja kogukondade turvalisus“ idee sündis talvel Liidu meililistis ajendatuna kolmest põhjusest:

1) 1. jaanuaril 2015 suri riskiühiskonna teooria rajaja, sotsioloog Ulrich Beck;

2) Eesti inimeste vigastuste ja õnnetussurmade arv on murettekitav;

3) Siseministeeriumi ja huvirühmade koostöös valmis „Siseturvalisuse arengukava 2015-20“.

Teemaalal toimub reedel, 14. augustil, kaks paneelarutelu ja ideede turg „Turvalisusakadeemia“, kus iga osaleja saab 2-3 minutiga esitada ühe ettepaneku ja seda arutelus kasvatada. Lisaks on avatud õpilaste postrite näitus „Lähedalt näeb kaugemale!“, joonistusala ning pesunöörid ideede, piltide, fotode jms ülesriputamiseks.

Teemaala sünnib ESLi, Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi, kohalike vabaühenduste ja üllatusesinejate koostöös. Panelistidena on kirjas Ivi Proos, Hanno Pevkur, Agu Laius, Raivo Küüt, Madle Lippus, Katri Raik jt.

Laupäeval, 15. augustil, kell 12 toimub Vabakonna kasvulaval arutelu „Internetiaktivism: kas klikk muudab maailma?“. Paneel toob kokku inimesed erinevatest kodanikualgatustest ning aktivismi ja poliitilist osalust uurivad sotsiaalteadlased, arutamaks, milline on interneti ja sotsiaalmeedia roll Eesti kodanikuaktivismis.

Lisaks osaleb Arvamusfestivali teistes aruteludes veel mitmeid Sotsioloogide Liidu liikmeid, näiteks Marju Lauristin, Triin Roosalu ja Kairi Talves.

Kõik tänased ja tulevased sotsioloogid on oodatud Arvamusfestivalile kaasa mõtlema ja kõnelema!

Täpsem info http://www.arvamusfestival.ee/kava/ ja ESLi arutelude eestvedajatelt: aare.kasemets@ut.ee ja katrin.tiidenberg@gmail.com.

Veronika Kalmus

Seminar „25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“

Aeg ja koht: 18. aprill, Tartu, TÜ ühiskonnateaduste instituut, Lossi 36-214

Sel õppeaastal möödub 25 aastat sotsioloogide regulaarse väljaõppe algusest Eestis: 1989. aasta sügisel asus Tartu Ülikoolis õppima esimene kursus sotsioloogiaüliõpilasi.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Eesti Sotsioloogide Liit kutsuvad teid selle sündmuse tähistamiseks osalema seminaril „25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“.

Seminaril meenutame sotsioloogiaõppe ajalugu ja arutleme tema tuleviku üle Tartus ning Tallinnas.

Plaanis on temaatilise näituse koostamine.

 AJAKAVA (võimalikud edasised täpsustused)

11.15-12.00 Kogunemine, registreerimine, kohv

11.40-12.00 ESLi üldkoosolek, 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

I SOTSIOLOOGIA ÕPETAMISE ESIMESED 25 AASTAT

Avasõnad: Veronika Kalmus, ESLi president, TÜ sotsioloogia professor ja eriala vilistlane

12.05-12.30 Avaettekanne: Henn Käärik „Paul Kenkmann ja 25 aastat sotsioloogide õpetamist Eestis“

12.30-13.00 Paneelarutelu „25 a lõputuid reforme – kellele ja milleks?“

13.00-13.30 Asjaosaliste – vilistlaste, õppejõudude jt meenutused

13.30-14.30 Lõuna

 

II SOTSIOLOOGIA ÕPETAMISE JÄRGMISED 25 AASTAT

14.30-15.00 „Sotsioloogia-alane õpetus täna: probleemid ja väljakutsed“

15.00-16.00 Fantaasiatöötoad:

  1. Milliseid sotsiolooge tulevik vajab?
  2. Sotsioloogiliste andmete kogumine ja kasutamine 25 a pärast
  3. Sotsioloogia interdistsiplinaarsuse haardes – kas jääme püsima?
  4. Kuidas õpetada sotsiolooge järgmise 25 a jooksul?

16.00-16.15 Kohvipaus

16.15-17.00 Lõpuarutelu

17.00-19.00 MEENUTUSED JA TULEVIKUVISIOONID: JUUBELITORT JA VAHUVEIN 

Seminarile on oodatud kõik sotsioloogia õpetamisega seotud isikud läbi aegade, ESLi liikmed, sotsioloogia eriala vilistlased ning teised sotsioloogiahuvilised.

Seminarile saab registreeruda siin.

Osalustasu: üliõpilased 5 eurot, ESL-i liikmed 8eurot, kõik ülejäänud 10 eurot. Osalustasu saab tasuda ülekandega ESl-i arveldusarvele EE951010002039298004 SEB pangas (saajaks Eesti Sotsioloogide Liit, selgitusse märkige palun oma nimi ja “Seminari osalustasu”) või sularahas kohapeal.

Täiendav info Rein Murakalt, rein.murakas[at]ut.ee, telefon: 51 25 925.

Ootame ideid seoses Arvamusfestivalil osalemisega

Sarnaselt eelmisele aastale valmistame ette ESLi osalust Arvamusfestivalil .

Kutsume ka Teid osalema ja kaasa mõtlema.
Hetkel on töös kolm teemat. Palume huvilistel hiljemalt 25. veebruariks saata (1) täiendusi (2) soovitusi panelistide osas (soovitada võib ka iseennast).
Oodatud on ka täiendavad paneelid, kuid sel juhul peaks esitaja olema valmis need 28. veebruariks ise ideekorjeks vormistama ning hiljem korraldama-modereerima.

Teemad:
1. Internetiaktivism – kas klikk muudab maailma? Aktivism või slackitvism? Mida üldse tähendab kodanikuaktiivsus? Internet ja heategevuslikud algatused.

2. Kes kasvatab meie lapsi? Vastutuse jagamine indiviidide (lapsevanemate) ning riigi ja kogukonna vahel; uued, osaliselt teadvustamata ja analüüsimata väljakutsed seoses laste kasvatamisega üha kiiremini muutuvas ühiskonnas. Lapsed ja välismaal töötavad vanemad.

3. Internetisuhted ja lähedus. Kas veebikaaslane on minu perekonnaliige? Kas minu surma korral võiks minu veebipäranduse saada minu veebiabikaasa või päris kaasa? Kas mitme naise ja mehe pidamine on OK (üks virtuaalne ja teine lihast-luust?). Mida annab internetiseks?

Ettepanekuid on võimalik postitada selle uudise kommentaaridesse, liidu postiloendisse (org.esl@lists.ut.ee, kirjutada tuleks liikmeregistris olevalt aadressilt) või Facebooki rühmas.

ESL juhatus

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse aastakonverentsi “Inimressurss ja riigikaitse” salvestus ja kogumik veebist kättesaadavad

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus (SJKK) loodi 2014. aastal Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) koostöös vastamaks Kaitseministeeriumi vajadusele täiendada inimressursiga seotud kompetentsi ja teadmist kaitsevaldkonnas.

15. jaanuaril 2015 korraldas kompetentsikeskus oma esimese aastakonverentsi “Inimressurss ja riigikaitse – jätkusuutliku arengu väljakutsed?”.

Konverentsil arutleti kaitseväe inimressursi jätkusuutlikkuse, kaitsestrateegia väärtuste, ajateenijate kehalise võimekuse, meediakampaaniate ja sotsiaalmeedia, veteranide olulisuse, militaartöökohtadelt lahkumise põhjuste ja mitmete teiste teemade üle.

Konverentsist tegi videosalvestuse UTTV. Salvestust on võimalik vaadata ka ettekannete põhiselt.

Konverentsiks välja antud artiklite kogumik on kättesaadav siit.