ESLi president Airi-Alina Allaste valiti Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni juhtkomiteesse

25-28. augustil Prahas toimunud Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni (European Sociological Association) 12. konverentsil valiti ühenduse juhtkomitee liikmeks aastateks 2015-2017 Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste, kes alates septembrikuust on ka Eesti Sotsioloogide Liidu president.

Kokku kandideeris juhtkomiteesse 24 kandidaati. Enim, ehk üle 300 poolthääle kogus professor Allaste. Kokku valiti juhtkomitee liikmeks 24 kandidaadist 14.

Airi-Alina Allaste on Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on noorsoosotsioloogia, noorte subkultuurid, elustiilid ja ühiskondlik osalus. Professor Allaste on mitme suure rahvusvahelise projekti (sh Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi projekti “Mälu(paigad), noored, poliitiline pärand ja kodanikuaktiivsus”) juht.

Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon on üle 2000 Euroopa sotsioloogi koondav erialaühendus, mille tegevus on suunatud sotsioloogiaalase uurimistöö, hariduse ja kommunikatsiooni edendamisele. Ühenduse missiooniks on anda sotsioloogia panus Euroopa debattidesse ja arengutesse. Rohkem infot Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni valimiste kohta on võimalik saada siit.