ESLi juhatuse koosolek 21. novembril ja 2015. aastaks planeeritavad tegevused

21. novembril toimus ESL-i juhatuse koosolek, kus arutati Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni Pariisi koosolekult (ESLi esindas Triin Vihalemm) laekunud infot, täpsustati järgmise aasta tegevuskava ning räägiti uue kodulehe ja liikmeregistri andmete uuendamise käivitamisest.

Järgnevalt lühidalt 2015. aastal kavasolevast. Võtke arvesse, et kuupäevad võivad veel täpsustuda ja samuti võib mitmeid tegevusi lisanduda.

29. jaanuaril on planeeritud toimuma sotsioloogia ja sotsiaalteaduste doktorandide ja noorte doktorite karjäärivõimaluste alane seminar (koostöös käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooliga) „Kuidas doktorikraadiga mitte töötuks jääda?“.

18. aprilliks on kavandatud konverents „25 aastat sotsiololoogia õpetamist Eestis“ Tartus (koostöös TÜ ühiskonnateaduste instituudiga). Konverentsi raames toimub ka ESLi aastakoosolek.

Sügisel on plaanis korraldada seminar sotsioloogia ja teiste sotsiaalteaduste õpetamisest üldhariduskoolis.

Aasta alguses üritame käivitada erialaste huvivaldkondade põhiste tegevusrühmade töö. Infot peaks selleks pakkuma liikmeregistri andmete uuendamine, mida puudutav kiri saadetakse liikmetele enne novembrikuu lõppu. Kui kellelgil on soov mõne huvivaldkonna tegevust vedama hakata, palun andke sellest teada juhatusele aadressil sotsioloogideliit[at]gmail.com.

Parimate soovidega,

ESL juhatus