Daily Archives: 26. Nov 2014

Võimalus panustada noorsotsioloogide praktikavõimaluste avardamisse

Tartu Ülikooli sotsioloogiaõppejõud on viimastel aastatel üritanud siduda sotsioloogide õpetamist enam sotsioloogi praktilise tegevusega. Sellest lähtuvalt on tudengeid sotsioloogi reaalsetesse tegemistesse kaasav aine „Sotsioloogilise uurimistöö praktika“ muutunud kohustuslikuks nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Kui noorematelt tudengitelt oodatakse panustamist uurimistegevusse eelkõige „sotsioloogi  abilisena“ (andmekogumine, andmesisestus vms), siis magistriõppe üliõpilane peaks praktika raames hakkama saama juba iseseisva analüüsiga.

Hetkel osalevad praktikandid näiteks Eesti meeste uuringu ja rahvusvahelise noorsoouuringu „Noored Euroopas“ teostamisel. Samas on huvipakkuvatest praktikavõimalustest alati puudu.

Eelnevast lähtuvalt palve kõigile sotsioloogidele, kes võiksid olla huvitatud praktikantide oma tegevusse kaasamisest või neile analüüsiteemade välja pakkumisest: võtke ühendust Rein Murakaga (rein.murakas[at]ut.ee), proovime leida mõlemale poolele sobivaid koostöövõimalusi. Praktika arendusprojekti raames on perspektiivis ka praktikabaaside ja juhendajate võrgustiku loomine ning ühised õppepäevad ja arutelud.

Rein Murakas, Avo Trumm

Sülemi Sügisakadeemia 2014

WP_20141101_043_400Sotsioloogiaüliõpilaste Liidu eestvedamisel toimus Soo puhkemajas 1. ja 2. novembril Sotsioloogiaüliõpilaste Sügisakadeemia 2014. Seekordse sügiskooli teema oli rahvatervis. Kahe päeva vältel räägiti tervislikest eluviisidest, tervist soodustavast keskkonnast ja seda toetavatest poliitikatest. Esinejate seas oli nii teadlasi (Ene Margit Tiit, Kairi Kasearu, Maie Kiisel), rahvatervise valdkonna spetsialiste (Anna-Liisa Pääsukene, Mart Einasto) kui ka arstitudengeid (Viljar Veede, Marta Velgan, Doris Meigas). WP_20141102_072_400Peateema kõrval tutvustati tudengitele ka sotsioloogide erialaseid organisatsioone Eestis. Sülemi tegevusest rääkis Tartu Ülikooli sotsioloogiatudeng Sander Tuul ning Eesti Sotsioloogide Liidu senist tegevust ja tulevikuplaane tutvustas noortele kolleegidele Kati Orru.

Mai Beilmann, Eveliis Kurs

 

 

Konverents ühiskonda muutvatest teadustest rahvusülikoolis

Tartu Ülikooli aastapäevaürituste raames toimub 5. detsembril algusega kell 10 Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis konverents „Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis“.

Konverentsil võetakse kõneks teadused, mille eesmärk on olnud ühiskonna muutmine. Kokku saavad õigusteaduse, majanduse, sotsiaal- ja haridusteaduste esindajad ning teadusloolased, et üheskoos heita pilk rahvusülikooli läbikäidud teele ja mõtestada oma rolli Eestis ja maailmas. Kuulama on oodatud kõik tudengid, õppejõud ja muud huvilised.

Sotsioloogia õpetamise ja empiirilise uurimise arengulugu rahvusülikoolis tutvustavad konverentsil Veronika Kalmus, kes räägib sotsioloogia õpetamise 25-aastasest ajaloost Tartu Ülikoolis, ning Mare Ainsaar ja Ave Roots, kes peavad ettekande rahvusvahelistest küsitlusuuringutest Tartu Ülikoolis.

Täpsema info ja konverentsi päevakava leiab SIIT.

Mai Beilmann