Noorsoosotsioloogia sektsioon

Noorsoosotsioloogia on kesksel kohal rahvusvaheliselt  interdistsiplinaarseks valdkonnaks kujuneva noorsoo uurimuste (youth studies) arenemises, mis kaasab ka antropoloogiat, politoloogiat, kasvatusteadusi  ja erinevad humanitaarvaldkondi.

Keskendumine noortele kui eraldi sotsiaalsele grupile on muutunud eriti aktuaalseks viimastel kümnenditel, mil  noorte elud on drastiliselt muutunud: teisenenud pole mitte ainult täiskasvanuks saamise kontekst, vaid ka selle kestus – see protsess on oluliselt pikenenud. Lisaks sellele on pidevas muutumises ka noorte positsioon ühiskonnas ja nooreks olemise tähendus noorte endi jaoks. Ühelt poolt on suurenenud võimalused (reisimiseks, õppimiseks, tööalasteks valikuteks), teisalt on vähenenud sotsiaalsed tagatised.

Noored on ka sotsiaalselt üks haavatavamaid gruppe: just noorte seas on kõige suurem tööpuudus, nad on ka kõige vastuvõtlikumad meelemürkide sõltuvustele, aga ka teiste riskikäitumiste tulemusena tekkinud hädadele/õnnetustele (nt liiklussurmad).

Olles kõige suurema arengupotentsiaaliga Eesti jaoks, on noored ühtlasi ka need, kes Eestist kõige sagedamini lahkuvad. Seetõttu on noorte uurimine ja nende probleemide käsitlemine oluline mitte ainult nende endi elujärje parandamiseks ja murede lahendamiseks, vaid kujutab endast ka riigi arengu ühte võtmeküsimust. Noori puudutavad aktuaalsed teemad on näiteks (nii online– kui offline-)osalus ja kooslused, põlvkondadevahelised suhted, sotsialiseerumine, noorsookultuurid, haridus, tööturg, migratsioon ja mobiilsus.

Teemavaldkonna vastu huvi tundjatel palun ühendust võtta Tallinna Ülikooli professori Aili-Alina Allastega aadressil aili-alina.allaste[at]tlu.ee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *