Keskkonnasotsioloogia sektsioon

Keskkonnasotsioloogia uurib, kuidas kujunevad arusaamad ja hoiakud keskkonnas toimuva suhtes, kuidas sotsiaalsed struktuurid suunavad keskkonnaressursside tarbimist ning kuidas füüsilise keskkonna tingimused mõjutavad ühiskonna toimimist ja inimeste heaolu.

Teemavaldkonna ja sellealase ühistegevuse vastu huvi tundljatel palun võtta ühendust Kati Orruga aadressil kati.orru[at]ut.ee.

Kati Orru uurimisalaks on looduskeskkonna ja ühiskonna vastastikused suhted: milline on individuaalsete ja struktuursete tegurite mõju inimeste hoiakutele ja käitumisele transpordisektoris, (keskkonna)tervisekäitumises, IKT kasutuses jm. Ta on läbi viinud uuringuid keskkonna- ja terviseriskidega toimetulemisest Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel. Kati kaitses doktorikraadi King’s College Londonis (2011). Loeb ainekursuseid “Keskkonnasotsioloogia” ning “Risk ja ühiskond”.